คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

1. ซื้อแล้วจะได้รับสลากฯหรือไม่
ตอบ กรณีที่ให้ทางเราจัดส่งทางไปรษณีย์จะได้รับสลากฯ กรณีที่ไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีระบบการยืนยันการเป็นเจ้าของสลาก
2. ทางเราจะโกงหรือไม่ ตอนซื้อ หรือ ตอนถูกรางวัล (ถ้าถูกรางวัลที่ 1 เราจะปลิว(หนี)หรือเปล่า)
ตอบ ทางเราไม่โกงแน่นอน เพราะเรามั่นใจในเทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงกำไรระยะยาว กรณีเมื่อลูกค้าซื้อสลากฯ ในระบบแล้ว สามารถตรวจสอบโดยระบบ Blockchain โดยข้อมูลเจ้าของสลากฯ ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ ทำให้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขาย และการเป็นเจ้าของสลากฯ ที่ชัดเจน สามารถฟ้องร้องได้ กรณีเมื่อลูกค้าถูกรางวัล ทางเราและลูกค้า รวมถึงคนทั่วโลก ตำรวจ หรือ สำนักงานสลากฯ ก็จะทราบทันที เพราะระบบ Blockchian ที่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขาย และการเป็นเจ้าของสลากฯ ที่จัดเจน สามารถฟ้องร้องได้ ลูกค้าสามารถไปแจ้งความที่สำนักงานตำรวจ หรือสำนักงานสลากฯ เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสลากฯ โดยมีหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของสลากฯ ได้ทันที่เมื่อผลประกาศรางวัลออกมาและลูกค้าถูกรางวัล ก่อนที่ใครๆ ในโลกนี้จะไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากฯ ได้
3. การขายสลากฯ Online ถูกกฏหมายหรือไม่
ตอบ ระบบ Lottollar ของเราเป็นระบบที่ขายได้ทั้ง Offline และ Online คล้ายระบบ Point of Sales ในร้านอาหารหรือ 7-11 ทั่วไปโดยการขายสลากฯ ผิดกฏหมาย คือ “ขายเกินราคาหน้าสลาก” หรือขายสลากเกิน 80 บาท ในระบบ Lottollar จัดเจนว่าขายสลาก 80 บาท ส่วนค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามปรกติของการขายบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ซือสลากฯ ส่วนการขาย Online หรือขาย Offline เป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานสลากฯ คือ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาติจากกองสลาก โดยระบบ Lottollar ผู้สมัครเพื่อเจ้าของระบบจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานสลากฯ
4. ยังไม่มั่นใจระบบ Blockchain
ตอบ ระบบ Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการบันทึกข้อมูล (ในกรณี Lottolar ของเราใช้ Blockchain บันทึกข้อมูลสลากและเจ้าของสลาก) ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่มีความโปร่งใส สอบย้อนกลับได้ ไม่สามารถ Hack ได้ สามารถจัดเก็บได้เป็นระยะเวลานานตราบเท่าที่มีอินเทอร์เน็ต ซึ่งรัฐบาลไทย และทั่วโลกสนับสนุนให้ดำเนินการใช้ Blockchain เพื่อให้ระบบต่างๆ โปร่งใสตรวจสอบได้
5. SGC Service เป็นใคร ไม่มั่นใจ
ตอบ เราเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Internet เคยนำสินค้าไปโชว์ในงานแสดงสินค้าระดับโลกเช่น Cebit ประเทศเยอรมัน 2 ครั้ง, CommunicAsia ประเทศสิงคโปร์ 3 ครั้ง และอีกหลายประเทศ โดย SGC Service จดทะเบียนในปี 2554 ได้รับทุนในโครงการ 84 พรรษามหาราชันท์ ร.๙ จากหน่วยงานของรัฐฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บ Log file ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยโครงการ Lottollar เป็นโครงการ Lottollar เพื่อ Showcase การนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ทางธุรกิจ